Пиргос Агро ООД

Пшеница и ечемик – добиви в региони Ямбол и Стара Загора

Завършваме седмицата с представянето на добивите от семена пшеница и ечемик на Института по полски и зеленчукови култури в Нови Сад, Сърбия в региони Ямбол и Стара Загора.

ПЕТЪК