Пиргос Агро ООД

ЦАРЕВИЦА NS 5051

НС 5051 узрява за около 115 дни.
Може да се отглежда както за основна култура за производство на зърно, така и за основна или втора култура за силаж.
Хибридът се отличава, че е зелен и високо адаптивен към широк диапазон различни атмосферни условия.
Стъблото е гъвкаво, с височина около 260 см., устойчиво на полягане, с тъмнозелени листа.
Класът е цилиндричен, с 14-16 реда зърна.
Зърното е със стандартно качество. Относително тегло на 1000 зърна – около 400 гр.
Потенциал за добив – над 1400 кг/дка, за силаж – 6000 кг/дка.
Хибридът е устойчив на повечето заболявания по царевицата и издържа на суша.
Брой растения/дка – 6200 – 6800

 

Царевица
© 2015 Пиргос Агро ООД  +359 889 50 33 18