Пиргос Агро ООД

ЗИМНО ТРИТИКАЛЕ ОДИСЕЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средно ранен сорт
Добра зимна издържливост
Отлична устойчивост на болести
I клас – зърно над 95 %

 
 
КАЧЕСТВА

Хектолитър – около 75-79
Относително тегло – около 47 гр.
Съдържание на протеин – 12-14 %
Може да се използва по различни начини – за храна на животни, суровина за получаване на биоетанол, суровина за получаване на малц в пивоварната индустрия или в хлебната, ако се смеси с пшеница© 2015 Пиргос Агро ООД  +359 889 50 33 18