Пиргос Агро ООД

НС ТРИУМФ

Късна култура – II група
Генетичен потенциал за добив около 600 кг/дка
Висок и стабилен добив
Късо стъбло с много къси междувъзлия и сиви влакна, средно по големина зърно с жълта обвивка и жълти частици
Височина на стъблото – 80-100 см
Вегетационен период – 140-145 дни
Препоръчва се за хранителни продукти

 

ПРЕПОРЪКИ

Оптимална гъстота на растения – 45 000/дка
Най-добър период за сеитба – началото до средата на април
Високо адаптивна култура

 

Соя
© 2015 Пиргос Агро ООД  +359 889 50 33 18