Пиргос Агро ООД

НЕОПЛАНТА

Средно късна култура – I група
Генетичен потенциал за добив над 550 кг/дка
Висок и стабилен добив
Височина на стъблото – около 100 см
Вегетационен период – 125 – 130 дни
Устойчива на полягане
Високо адаптивна култура
Препоръчва се за хранителни продукти

 

ПРЕПОРЪКИ

Оптимална гъстота на растения – 45 000/дка
Най-добър период за сеитба: през целия април
Високо съдържание на протеин – 41 – 43 %
Масленост – 19 -21 %

 

Соя
© 2015 Пиргос Агро ООД  +359 889 50 33 18