Пиргос Агро ООД

ГАЛИНА

Ранна култура – 0 група
Генетичен потенциал за добив над 550 кг/дка
Висок и стабилен добив, висок добив и при интензивно производство
Средно високо стъбло със сиви влакна, средно по големина зърно с жълта обвивка и жълти частици
Височина на стъблото – 85-105 см
Вегетационен период – 115-120 дни
Препоръчва се за хранителни продукти

 

ПРЕПОРЪКИ

Като първа култура – сеитба до средата на май
Подходяща за късно засаждане
Като втора култура – сеитба до средата на юни
Подходяща за планинско земеделие
Оптимална гъстота на растения – 50 000/дка

 

Соя
© 2015 Пиргос Агро ООД  +359 889 50 33 18