Пиргос Агро ООД

БАЛКАН

Средно късна култура – I група
Генетичен потенциал за добив над 550 кг/дка
Висок и стабилен добив
Средно високо стабилно стъбло със сиви влакна, голямо зърно с жълта обвивка и светло кафяви частици
Височина на стъблото – 85-105 см
Вегетационен период – 125 – 130 дни
Препоръчва се за хранителни продукти

 

ПРЕПОРЪКИ

Оптимална гъстота на растения – 45 000/дка
Най-добър период за сеитба – през целия април
Много широка площ на разпространение

 

Соя
© 2015 Пиргос Агро ООД  +359 889 50 33 18