Пиргос Агро ООД

СЛЪНЧОГЛЕД ФЕЛИКС – НОВ

Средно ранен хибрид
Супер нов NS H 111
По-ранен от NS H 111
Генетичен потенциал над 500 кг/дка
Високо маслено съдърждание – над 51 %
Генетично устойчив на Синя Китка – всички раси
Устойчив на синя китка – всички раси
Генетично устойчив на ръжда и молец по слънчогледа
Толерантен ктъм Phomopsis, Macrophomina и Phoma
Добра устойчивост към засушаване
Отлична адаптивност към различни почвени типове
Оптимален брой растения 5500-600 разтения/дка

 

Слънчоглед
© 2015 Пиргос Агро ООД  +359 889 50 33 18