Пиргос Агро ООД

ЕЧЕМИК РУДНИК

ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средно ранен сорт
Средна височина на растенията около 85 см
Добра устойчивост на полягане
Отлична устойчивост на болести
Шестредов

 

КАЧЕСТВА

Хектолитър – около 74
Съдържание на белтъци – 12 – 12.5 %

 

Ечемик
© 2015 Пиргос Агро ООД  +359 889 50 33 18