Пиргос Агро ООД

Пиргос Агро ООД продава семена ечемик на разсрочено плащане

Фирма „Пиргос Агро“ ООД , Бургас продава семена ечемик при следните условия:
-цена 560 лв/ тон /цената е на разсрочено плащане/
-Разсрочено плащане до 30.07.2016 год.
– с/у подписване на договор за разсрочено плащане и обратно изкупуване на стоков ечемик – на всеки закупен 1 тон семена – обратно изкупуване на 2 тона стоков ечемик при цена 280 лв/тон. При забава на плащането, клиентът заплаща неустойка в размер на 30 %.
– с/у подписано нотариално споразумение за плащане до 30.07.2016 г и нотариално заверен
Запис на заповед.