Пиргос Агро ООД

Пиргос Агро ООД продава обеззаразени семена пшеница на разсрочено плащане

Фирма „Пиргос Агро“ ООД , Бургас продава обеззаразени семена пшеница при следните условия:
-цена 720 лв/ тон /цената е на разсрочено плащане/
-Разсрочено плащане до 30.07.2016 год.
– с/у подписване на договор за разсрочено плащане и обратно изкупуване на стокова пшеница – на всеки закупен 1 тон семена – обратно изкупуване на 2,4 тона стокова пшеница при цена 300 лв/тон. При забава на плащането, клиентът заплаща неустойка в размер на 30 %.
– с/у подписано нотариално споразумение за плащане до 30.07.2016 г и нотариално заверен
Запис на заповед.