Пиргос Агро ООД

НС СЕМЕ ОТНОВО СЕ РАДВА НА ЗАВИДНИ РЕЗУЛТАТИ В ЕСЕННИЦИТЕ

На 08.07.2016г в гр. Горна Митрополия /общ. Плевен/ за поредна година в ролята на гостоприемен домакин се изяви фирма ЕТ „Хелга- С.Стоянова“ с организирането на демонстрационно поле с пшеница, ечемик и тритикале. В платформата бяха включени всички големи световни марки в бранша, като с най-изявени и стабилни резултати беше отново селекцията на Нови Сад – НС СЕМЕ.
На полето, пред погледа на голям брой земеделски производители бяха пожънати отделните сортове, като добивът се отчиташе на място, посредством електронна везна.

При ечемика НС СЕМЕ нямаше конкуренция. Високо добивният ранен сорт Фантазия отново не ни подведе и даде добив от 1016 кг/дка, а средно ранният Амазон- невероятните 1104 кг/дка.
При пшениците нещата стояха по абсолютно същия начин, като селекцията на Нови Сад показа стабилност при всички сортове:
NS40S-1027 кг/дка
Ренесанс- 1064 кг/дка
Футура- 1070 кг/дка
Панония- 1009 кг/дка
Илина – 910 кг/дка
Тритикале „ Одисей“ се представи запомнящо се с пожънати 991 кг/дка.

След приключването на жътвата, домакинът Светла Стоянова сподели, че и занапред
ще разчита на селекцията на Нови Сад, като тя вече заема над 50% от есенниците.