Пиргос Агро ООД

Начало

 

nsseme

ИНСТИТУТ ЗА ПОЛСКИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ (НС СЕМЕ) в Нови Сад е създаден през 1938 година с решение на Министерството на земеделието на Югославия. С успешната си работа и добрите резултати, Институтът заема важно място в сръбската и световна селскостопанска наука. Той е най-големият държавен Институт в Европа. Фундаментални и практически изследователски програми са съсредоточени в развитието на полски и зеленчукови насаждения, включително фуражни и технически култури, лечебни растения, билки и подправки. Досега Институтът е създал над 1000 сортове и хибриди, от които близо 500 са регистрирани и се отглеждата с 26 страни – Аржентина, страни от ЕС, Украйна, Русия, Китай, Индия и др. ИНСТИТУТ ЗА ПОЛСКИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ /НС СЕМЕ/  има страхотен екип от над 550 човека, от които 59 са с научна степен Доктор на науките, 15 Професора и 300 високо образовани специалисти в различни области.

 
© 2015 Пиргос Агро ООД  +359 889 50 33 18